Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

NOVOSTI

Donesena Odluka o odabiru


Donesena Odluka o odabiru za projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac

14. studenog 2018. godine Bikarac d.o.o. donio je Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u otvorenom postupku - Projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac. Odabran je ponuditelj ELECNOR S. A., Madrid, Španjolska, koji je dostavio ponudu u iznosu od 156.846.572,66 kn plus PDV.

Donesena Odluka o odabiru

 

  15.11.2018 08:25h
  admin
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2019   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja