Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

NOVOSTI

Zaprimanje elektroničkih računa


Zaprimanje elektroničkih računa

 

 

 

Od 1. srpnja 2019. godine svi javni naručitelji (među koje spada i Bikarac d.o.o. Šibenik) su u obvezi zaprimanja elektroničkih računa za sve usluge, robu i radove koje od poslovnih subjekata nabavljaju u postupcima javne nabave, te za jednostavnu nabavu iz internog općeg akta društva, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18)

 

 

E-račun - zaprimanje od 1.7.2019

  01.07.2019 12:49h
  admin
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2021   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja