Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

NOVOSTI

Obilazak radova na Centru za gospodarenje otpadom Bikarac


„Ponosan sam što će Šibenik postati jedan od prvih gradova u Hrvatskoj s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom, a sve u skladu s načelima održivog razvoja. Ovo je strateški jedan od najvažnijih i najvećih projekata grada Šibenika sufinanciranih od strane Europske unije jer predstavlja mnogo više od komunalne usluge. To je pitanje podizanja kvalitete života, ali i uspostave ekološki učinkovitijeg i prihvatljivijeg sustava zbrinjavanja otpada“, rekao je danas šibenski gradonačelnik dr. Željko Burić, prilikom obilaska radova na Centru za gospodarenje otpadom Bikarac. Konferenciji za medije i obilasku radova također su prisustvovali načelnica Sektora za fondove EU iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Maja Feketić, župan Šibensko-kninske županije, Goran Pauk te direktor Bikarca, Robert Podrug.

 

 

 

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac projekt je od strateškog značaja ne samo za Šibensko-kninsku županiju nego i za cijelu Republiku Hrvatsku. Centar za gospodarenje otpadom Bikarac sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Grad Šibenik, a vrijedan je 196.263.949,00 kuna.

„Izgradnja centra za gospodarenje otpadom je složen projekt koji se bez pomoći države, teško može realizirati. Zato su vam Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne samo financijska nego i stručna podrška. Kako bi se zaokružila financijska konstrukcija cijelog projekta vrijednog 245 milijuna kuna Fond participira u tom iznosu sa skoro 46 milijuna kuna.  Radovi napreduju očekivanom dinamikom te će Bikarac biti treći centar koji će biti izgrađen u Hrvatskoj, prvi u Dalmaciji“, istaknula je Maja Feketić, načelnica Sektora za fondove EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Realizacijom projekta CGO Bikarac, stanovnici Šibenika, Knina, Drniša, Vodica, Skradina te općina Šibensko–kninske županije dobit će dugoročan kvalitetan sustav gospodarenja otpadom u skladu s najvišim standardima Europske unije.

Župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk prilikom obilaska Centra za gospodarenje istaknuo je:  „Otpad je jedan od najvećih izazova današnjice i kvalitetno gospodarenje otpadom je preduvjet održivog razvoja. Šibensko-kninska županija će vrlo brzo riješiti i gospodarski i ekonomski i ekološki problem gospodarenja otpadom“.

Izgradnja MBO postrojenja (mehaničko-biološka obrada otpada) druga je faza izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Bikarac. U sklopu prve faze projekta sanirano je i zatvoreno postojeće odlagalište te izgrađeno novo sanitarno odlagalište. U sklopu druge faze, uz izgradnju MBO postrojenja, izgrađene su dvije pretovarne stanice, nabavljena specijalna oprema i vozila te se trenutno odvijaju radovi na izgradnji odlagališne plohe sa sustavom odvodnje procjednih i oborinskih voda, interne prometnice cesta, upravne zgrade s parkiralištem, trafostanice te na izgradnji i opremanju MBO postrojenja. Sve faze bit će završene do rujna 2021. godine kada bi Centar za gospodarenje otpadom Bikarac trebao krenuti u probni rad.

„Trenutno se na Bikarac dovozi oko  73.000 tona otpada, od čega preko 40.000 tona komunalnog otpada. Kada CGO Bikarac zaživi, ulazni kapacitet MBO postrojenja moći će obraditi i do 70 000 tona/godišnje. Kao nusprodukt gospodarenja komunalnim otpadom na CGO Bikarac dobiti će se: izdvojeni iskoristivi otpada (papir, plastika, metal, staklo), stabilizirani biorazgradivi otpad upućen na odlaganje, gorivo iz otpada (kruto oporabljeno gorivo (SRF) za korištenje u energanama ili cementarama) i kompost od biootpada. Osiguranjem pravilnog gospodarenja otpadom pridonijet ćemo učinkovitom iskorištavanju resursa te održivom rastu gospodarstva županije što nam je svima u interesu“, istaknuo je Robert Podrug, direktor Bikarac d.o.o.

  28.04.2021 13:57h
  admin
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2021   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja