Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

NOVOSTI

U Bikarcu potpisan ugovor za Usluge tehničke pomoći


Bikarac d.o.o. potpisao je danas Ugovor za Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom gradnje na realizaciji projekta izgradnje postrojenja za mehaničko biološku obradu otpada (MBO) i pratećih objekata CGO Bikarac.

Naručitelj je odabrao zajednicu ponuditelja PanGeo Projekt d.o.o. i Exstructa d.o.o. iz Zagreba koja je dostavila ponudu u vrijednosti 1.387.000,00 kn + pdv. Predmetni Ugovor o uslugama u prostorijama Bikarca potpisali su Robert Podrug, direktor tvrtke Bikarac d.o.o. i Davor Barać, direktor tvrtke Pangeo projekt d.o.o., nositelj zajednice ponuditelja.

U Bikarcu potpisan ugovor za Usluge tehničke pomoći

 

  18.04.2018 15:19h
  admin
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2019   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja