Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

NOVOSTI

Učenici Prirodoslovne škole Split posjetili CGO Bikarac


Na kraju školske godine učenici Prirodoslovne škole Split došli su u posjet Centru za gospodarenje otpadom Bikarac. Prilikom obilaska centra, upoznali su se radom najmodernijeg centra za gospodarenje otpadom, kao i modernim zbrinjavanjem otpada.

 

 

 

  15.06.2022 14:05h
  admin
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2023   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja