Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Organizacijska shema


Direktor:
Robert Podrug, dipl.ing.
direktor@bikarac.hr
Voditelj projekata:
Jelena Perkov, dipl. oec.
jelena.perkov@bikarac.hr
Voditelj službe zajedničkih poslova:
Neven Rak, dipl.oec.
neven.rak@bikarac.hr
Voditelj službe gospodarenja otpadom:
Krešimir Relja, dipl.oec.
kresimir.relja@bikarac.hr
 

 

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2021   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja