Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Izjave o nepostojanju sukoba interesa


 

# Dokument:
Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
pdf | 1.44 MB
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2019   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja