Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK
<

Kontakt


 

  KONTAKT OBRAZAC

BIKARAC D.O.O. ŠIBENIK | CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE


Sjedište   22000 Šibenik, Narodnog preporoda 1
Odlagalište   22000 Šibenik, Donje Polje bb
OIB   68212264037
Uprava   +385 22 338 363 (centrala), +385 22 662 992 (telefaks)
Odlagalište   +385 22 565 781 (porta), +385 22 565 659 (vaga)
Web adresa  www.bikarac.hr
Elektronska pošta  
Direktor društva – direktor@bikarac.hr
Tajnica – tajnica@bikarac.hr
Voditeljica projekata – jelena.perkov©bikarac.hr
Voditelj službe gospodarenja otpadom – kresimir.relja@bikarac.hr
Ugovor o uslugama vidljivosti – aleksandra.stingl@briefing.hr

Radno vrijeme uprave   7 – 15 (dnevni odmor 10-10:30)
Radno vrijeme odlagališta   0-24
IBAN
HR812390001199009981 (Hrvatska poštanska banka)
HR8624020061100719948 (Erste banka)
Temeljni kapital   47.586.200,00 kuna, Trgovački sud u Zadru – Stalna služba u Šibeniku
  FACEBOOK

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2021   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja