Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Opći dokumenti


 

# Dokument:
Izvješće o poslovanju za 2015.
pdf | 2.93 MB
Gospodarski plan za 2016.
pdf | 1.38 MB
Gospodarski plan za 2017.
pdf | 1.35 MB
Rebalans gospodarskog plana za 2017.
pdf | 1.38 MB
Gospodarski plan za 2018.
pdf | 1.37 MB
Godišnji financijski izvještaji 2016.
pdf | 7.58 MB
Godišnje izvješće o poslovanju za 2016.
pdf | 4.00 MB
Godišnje izvješće o poslovanju za 2017.
pdf | 449.29 KB
Godišnji financijski izvještaji za 2018.
pdf | 413.94 KB
Godišnji financijski izvještaji za 2017
pdf | 579.78 KB
Godišnje izvješće o poslovanju za 2018.
pdf | 543.11 KB
Godišnje izvješće o poslovanju 2019.
pdf | 657.46 KB
Godišnji financijski izvještaji za 2019.
pdf | 464.32 KB
Strateški plan 2017 2019.
pdf | 1.88 MB
Financijski plan za 2019.
pdf | 374.59 KB
Izmjene i dopune financijskog plana za 2019.
pdf | 441.38 KB
Financijski plan za 2020.
pdf | 394.79 KB
Godišnji plan poslovanja za 2021.
pdf | 820.08 KB
Zapisnik sa 22. sjednice Nadzornog odbora 03.2018.
pdf | 173.54 KB
Zapisnik sa 23. sjednice Nadzornog odbora 04.2018.
pdf | 471.03 KB
Zapisnik sa 24. sjednice Nadzornog odbora 05.2018.
pdf | 463.46 KB
Zapisnik sa 25. sjednice Nadzornog odbora 09.2018.
pdf | 352.17 KB
Zapisnik sa 26. sjednice Nadzornog odbora 11.2018.
pdf | 688.01 KB
Zapisnik sa 27. sjednice Nadzornog odbora 12.2018.
pdf | 819.10 KB
Zaključci sjednice nadzornog odbora 2016.
pdf | 108.76 KB
Zaključci sjednice nadzornog odbora 2017.
pdf | 100.36 KB
Zaključci sjednice nadzornog odbora 2018.
pdf | 114.65 KB
Zaključci sjednice nadzornog odbora 2019.
pdf | 420.65 KB
Zaključci sjednice skupštine 2017.
pdf | 92.03 KB
Zaključci sjednice skupštine 2018.
pdf | 96.10 KB
Zaključci sjednice skupštine 2019.
pdf | 412.69 KB
Zaključci sa sjednice nadzornog odbora društva u 2020. godini
pdf | 426.10 KB
Zaključci sa sjednica skupštine društva u 2020. godini
pdf | 99.38 KB
Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva
pdf | 15.18 MB
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2021   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja