Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Osnovni podaci


Društvo BIKARAC d.o.o. započelo je s radom 1. svibnja 2014. godine.

Upisano je u sudski registar 19. veljače 2014. godine na temelju podjele društva GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. ŠIBENIK pri čemu je GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. (danas ZELENI GRAD d.o.o.) nastavila s poslovanjem, te predstavlja najznačajnijeg kupca društvu BIKARAC d.o.o.. Podjelom je u novo društvo BIKARAC d.o.o. prenesena djelatnost obrade i zbrinjavanja neopasnog otpada te prikupljanja i odvoza papira, kao i pripadajući dio imovine.

 

Prema postojećim propisima (zakonima, uredbama i odlukama) Društvo je dužno trajno i nesmetano obavljati usluge i djelatnosti koje su mu povjerene, odnosno za koje je osnovano.

 

Zbrinjavanje otpada na odlagalištu predstavlja temeljnu djelatnost Društva. U ovom dijelu radnog procesa angažiran je najveći dio osnovnih sredstava, sredstava za rad (opreme) kao i radne snage. U neposrednom radu na odlagalištu i pretovarnim stanicama (Biskupija i Pirovac) zaposleno je 23 djelatnika koji rade u tri smjene.

Sakupljanje i odvoz papira obavlja se pet dana u tjednu sa tri specijalna vozila. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a ukupno su zaposlena četiri vozača i pet higijeničara.

U Službi zajedničkih poslova obavljaju se administrativni, računovodstveni i pravni poslovi. Rad je organiziran u jednoj smjeni, a svi poslovi obavljaju se u sjedištu Društva. Ukupno je u Uredu direktora i Službi zajedničkih poslova zaposleno 13 djelatnika.

 

Red. br.

Naziv službe

Broj radnika u 2018. godini

1.

Služba gospodarenja otpadom

23

2.

Služba prikupljanja papira

9

3.

Služba zajedničkih poslova

9

4.

Ured direktora

4

 

UKUPNO

45

 

 

Osnovni podaci

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2021   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja