Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Osnovni podaci


Društvo BIKARAC d.o.o. započelo je s radom 1. svibnja 2014. godine, a upisano je u sudski registar 19.2.2014. godine. Osnovano je Odlukom Gradskog vijeća Grada Šibenika o podjeli društva Gradska čistoća d.o.o. Šibenik na novo društvo BIKARAC d.o.o., pri čemu je društvo Gradska čistoća d.o.o. Šibenik nastavilo s radom.

Društvo je registrirano za sljedeće djelatnosti:

  • Djelatnost oporabe otpada
  • Djelatnost prijevoza otpada
  • Djelatnost trgovanja otpadom
  • Djelatnost zbrinjavanja otpada
  • Gospodarenje otpadom
  • Prijevoz za vlastite potrebe
 

 

Osnovni podaci

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja