Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Planovi nabava sa izmjenama istih


 

# Dokument:
Plan nabave 2014.
pdf | 1.42 MB
Plan nabave 2015.
pdf | 852.04 KB
Plan nabave 2016.
pdf | 2.04 MB
Plan nabave 2016. rebalans 1
pdf | 2.25 MB
Plan nabave 2016. rebalans 2
pdf | 2.23 MB
Plan nabave 2017.
pdf | 1.56 MB
Plan nabave 2017. rebalans 1
pdf | 1.53 MB
Plan nabave 2017. rebalans 2
pdf | 387.20 KB
Plan nabave 2018.
pdf | 1.55 MB
Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
pdf | 345.69 KB
Plan nabave 2019.
pdf | 275.51 KB
Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
pdf | 239.44 KB
Plan nabave 2020.
pdf | 240.76 KB
Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
pdf | 243.26 KB
Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu br.2
pdf | 294.64 KB
Plan nabave 2021.
pdf | 387.06 KB
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2021   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja