Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Planovi nabava sa izmjenama istih


 

# Dokument:
Plan nabave za 2014. godinu
pdf | 1.42 MB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2015. godinu
pdf | 852.04 KB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2016. godinu
pdf | 2.04 MB
Objavljeno: admin
Plan nabave 2016. rebalans 1
pdf | 2.25 MB
Objavljeno: admin
Plan nabave 2016. rebalans 2
pdf | 2.23 MB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2017. godinu
pdf | 1.56 MB
Objavljeno: admin
Plan nabave 2017. rebalans 1
pdf | 1.53 MB
Objavljeno: admin
Plan nabave 2017. rebalans 2
pdf | 387.20 KB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2018. godinu
pdf | 1.55 MB
Objavljeno: admin
Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu
pdf | 345.69 KB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2019. godinu
pdf | 275.51 KB
Objavljeno: admin
Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu
pdf | 239.44 KB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2020. godinu
pdf | 240.76 KB
Objavljeno: admin
Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
pdf | 243.26 KB
Objavljeno: admin
Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu br.2
pdf | 294.64 KB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2021. godinu
pdf | 387.06 KB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2022. godinu
pdf | 456.90 KB
Objavljeno: admin
Rebalans plana nabave za 2022. godinu
pdf | 427.83 KB
Objavljeno: admin
Plan nabave za 2023. godinu
pdf | 475.54 KB
Objavljeno: admin
Rebalans plana nabave za 2023. godinu
pdf | 539.45 KB
Objavljeno: 15.01.2024.
Plan nabave za 2024. godinu
pdf | 412.99 KB
Objavljeno: 15.01.2024.
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja