Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Položaj


Projekt CGO Bikarac planiran je na području Šibensko-kninske županije. Šibensko-kninska županija nalazi se u središnjem dijelu sjeverne Dalmacije, između Zadarske županije na sjeverozapadu i Splitsko-dalmatinske na jugoistoku. Na sjeveroistoku Županija graniči s Bosnom i Hercegovinom, a na jugozapadu s Republikom Italijom državnom granicom na moru. Područje Šibensko-kninske županije predstavlja specifičnu i složenu prirodnu cjelinu, a prema reljefu, klimatskim, vegetacijskim, demografskim, socijalnim, kulturnim i gospodarskim obilježjima izdvajaju se otočno područje, zagorsko područje s Drnišem i Kninom i obalno područje.

 

Sl. 21: Položaj Šibensko-kninske županije i jedinice lokalne samouprave u Županiji

 

Ukupna površina Županije je 5.670 km2 od toga na kopneni dio otpada 2.994 km2 što čini oko 5,3% kontinentalnog teritorija Hrvatske. Otočno područje s 285 otoka, od kojih je sedam stalno naseljenih, ima ukupnu površinu od 665 km2, a  morski dio preko 2.676 km2.

 

Županija je teritorijalno podijeljena na 5 gradova: Šibenik, Knin, Vodice, Drniš i Skradin, te 15 općina: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić. Grad Šibenik s 46.372 stanovnika (prema popisu iz 2011. god.) sjedište je županije. Šibensko-kninska županija ima izuzetno značajan prometni položaj: povezana je Jadranskom magistralom s priobaljem, magistralnom cestom prema Kninu i BiH, te auto-cestom prema unutrašnjosti Hrvatske. Značajna je prometnica i željeznička pruga koja vodi prema Zagrebu i Splitu. U pomorskom prometu veliko značenje ima šibenska luka, kao i trajektne veze s Italijom. Zračnu vezu sa Zagrebom i svijetom Šibensko-kninska županija ima preko zračne luke “Split” u Kaštelima (45 km) i zadarske zračne luke u Zemuniku (50 km).

 

Lokacija planiranog CGO Bikarac odabrana je u sklopu realizacije projekta I faze, a prema zaključenom Financijskom memorandumu i u svrhu organiziranja ekonomičnog prijevoza otpada do CGO Bikarac, predviđena je izgradnja dviju pretovarnih stanica: u općinama Pirovac i Biskupija. Sama lokacija planiranog CGO Bikarac nalazi se uz postojeće odlagalište Bikarac, oko 7 km istočno od centra Šibenika, odnosno 3,5 km od ruba izgrađenog područja Šibenika. Lokacija je smještena u blizini ceste Šibenik - Podi (industrijska zona) i na udaljenosti od oko 1,5 km sjeveroistočno od ceste Šibenik - Trogir. Lokaciji najbliže naseljeno mjesto je Vrpolje na udaljenosti od oko 1 km. U blizini lokacije Bikarac nema mjesta koja imaju povijesni značaj ni turističkih mjesta. Radi se o području na kome se odlaže skoro polovica komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada Šibensko-kninske županije već 40 godina. Prostorno je lokacija dobro smještena s obzirom na blizinu glavnoga i najvećeg grada Županije, u samom je centru proizvodnje komunalnog otpada (unutar buffera od R=20 km)), a na lokaciji postoje i vrlo dobri uvjeti za odlaganje ostatnog otpada nakon provedene obrade otpada. Sažetak analize lokacije CGO Bikarac dan je u 8. poglavlju.

 

U okviru projekta CGO Bikarac planirane su dvije pretovarne stanice na lokacijama u općinama Biskupija (PS Biskupija) i Pirovac (PS Pirovac). Te su lokacije odabrane već u I. fazi izgradnje CGO Bikarac na osnovi analize koja je tada provedena, a potvrđene su od strane krajnjih korisnika projekta (Čistoća Šibenik, Grad Šibenik i ŠKŽ). Pretovarne stanice lokacijski su i prostorno smještene na način da mogu zadovoljiti potrebe krajnjih korisnika, a da se pri tome izbjegnu teškoće u sakupljanju i prijevozu otpada do CGO Bikarac, te smanje intenzitet i troškovi prijevoza otpada. Pretovarna stanica Biskupija planirana je na lokaciji postojećeg aktivnog odlagališta Mala Promina koje se nalazi 14 km jugoistočno od Knina u općini Biskupija, na površini od oko 27.000 m3. Pretovarna stanica Pirovac planirana je na lokaciji k.o. Pirovac – Griže, na površini od oko 26.000 m2 (slobodni prostor Veprštak). Lokacija je smještena u neposrednoj blizini postojećeg kamenoloma, na oko 4 km udaljenosti od Pirovca i 41 km (autocestom) od CGO Bikaraca i PS Biskupija.

Položaj

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja