Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Projekt odnosa s javnošću


 

Naziv projekta: „Usluge vidljivosti i informativno-edukativnih aktivnosti (usluge marketinga) za potrebe provedbe projekta uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije“

 

Kratki opis projekta:

Svrha Ugovora o uslugama vidljivosti i informativno-edukativnih aktivnosti (usluga odnosa s javnošću) je pružiti komunikacijsku podršku uspostavi održivog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko – kninske županije, tijekom provede Projekta izgradnje 2. faze Centra za gospodarenja otpadom Bikarac. Tijekom projekta implementirat će se sljedeće aktivnosti:

 • Analiza situacije - istraživanja javnog mnijenja
 • Priprema dokumenata odnosa s javnošću
 • Osmišljavanje vizualnog identiteta
 • Izrada multimedijalnih sadržaja
 • Priprema i izrada edukativno-informativnih materijala
 • Priprema i izrada promotivnih materijala
 • Priprema informativno-edukativnih audio spotova
 • Organizacija edukativnih radionica
 • Organizacija konferencija za medije
 • Kontinuirana stručna podrška

 

Cilj projekta:

Opći cilj je pridonijeti vidljivosti Projekta u javnosti te informirati i educirati sve važne skupine javnosti u Šibensko - kninskoj županije o njegovu značaju u rješavanju okolišnih problema i doprinosu kvaliteti života i ljudskog zdravlja te otvaranju novih gospodarskih mogućnosti, a posebni cilj je otvorenom i transparentnom komunikacijom izgraditi povjerenje i što veću potporu za Projekt i njegovu svrsishodnost i utemeljenost u Šibensko-kninskoj županiji. Za postizanje općih i posebnih ciljeva potrebno je osigurati kvalitetno i transparentno prezentiranje Projekta javnosti i uspješnu provedbu aktivnosti predviđenih Projektom čime će se:

 • Pružiti pomoć tvrtki Bikarac d.o.o., kao krajnjem korisniku, u prezentaciji Projekta i uspostavljanju odnosa povjerenja i suradnje s jedinicama lokalne samouprave koje će koristiti njegove usluge;
 • Provesti informativno-edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje javne svijesti o koristima projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, ekonomski razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima kako bi se stanovništvo motiviralo da sudjeluje u implementaciji novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Šibensko - kninskoj županiji, a sve s ciljem prihvaćanja opće maksime „Otpad nije smeće“ te stavljanja naglaska na specifičnost prostora Šibensko - kninske županije koja na svom području ima tri nacionalna parka (Krka, Kornati i dio NP Južni Velebit) i veći broj zaštićenih krajobraza, pa tako i pojačanu odgovornost za zaštitu okoliša i prirode;
 • Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika tvrtke Bikarac d.o.o. u području odnosa s javnošću i osposobiti ih za kvalitetno oblikovanje odnosa i komunikaciju s različitim skupinama, a posebno korisnicima svojih usluga kako bi mogli i u budućnosti samostalno i kompetentno upravljati odnosima s javnošću.

 

Ukupna vrijednost projekta: 963.550,00 kuna financirano iz strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora  dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2014.-2020.

 

Rok za pružanje usluga je do ishođenja uporabne dozvole za MBO postrojenje i prateće objekte na CGO Bikarac ili najkasnije do kraja razdoblja provedbe projekta tj. do 31.12.2022. godine.“

Kontakt osoba za više informacija: Jelena Perkov (Bikarac d.o.o.) jelena.perkov@bikarac.hr i Nataša Sulić (Briefing komunikacije d.o.o.) natasa.sulic@briefing.hr

 

  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja