Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

U provedbi


 

  • Usluge stručnog nadzora i FIDIC Inženjera – MBO postrojenje (Ugovor prema FIDIC Bijeloj knjizi) - Ugovor  potpisan 28.2.2017. sa  tvrtkom EKONERG d.o.o., Zagreb i PDM SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb. Ugovor u mirovanju do potpisa ugovora za projektiranje i izvođenje radova MBO

 

  • Tehnička pomoć i upravljanje projektom - Ugovor je potpisan 18. travnja 2018 sa zajednicom ponuditelja PANGEO PROJEKT d.o.o., Zagreb - nositelj i EXSTRUCTA d.o.o., Zagreb ali je u mirovanju do potpisa Ugovora za projektiranje i izvođenje radova MBO.

 

  • Projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac -

    Na natječaj objavljen 4.12.2017. pristiglo 5 ponuda. 14. studenog 2018. donesena Odluka o odabiru sa tvrtkom Elecnor, vrijednost radova iznosi 156.846.572,66 kn. Na Odluku je izjavljena žalba. U postupku rješenje u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

 

  • Promidžba i vidljivost (Ugovor o javnoj nabavi usluga) – 5. prosinca 2016. potpisan Ugovor s tvrtkom Briefing komunikacije d.o.o. iz Zagreba za pružanje usluga vidljivosti i informativno-edukativnih aktivnosti (usluge marketinga) za potrebe provedbe projekta uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko – kninske županije. Ugovor je u provedbi (realizacija cca 55 % dodijeljenih sredstava).
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2019   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja