Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
  www.strukturnifondovi.hr     OPKK

Donacije i Sponzorstva


 

Načela, kriteriji i postupak dodjele donacija i sponzorstava u Bikarac d.o.o. definirani su Pravilnikom o donacijama i sponzorstvima.

 

Društvo neće donirati i sponzorirati:

  • političke stranke,
  • udruge, organizacije civilnog društva ili liste građana osnovane radi ostvarivanja političkih ciljeva,
  • državna tijela i institucije izuzev jedinica lokalne samouprave,
  • organizacije ili pojedince za projekte koji svojim djelovanjem ili provedbom podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju,
  • organizacije ili pojedince za projekte čijim bi financiranjem Društvo prekršilo pozitivne propise Republike Hrvatske u pogledu nedozvoljenog sukoba interesa,
  • organizacije ili pojedince koje su svojim dosadašnjim radom naštetili radu Društva, nanijele mu materijalnu štetu ili nisu ispunjavali preuzete obveze po prethodno sklopljenim ugovorima o donacijama ili sponzorstvima,
  • organizacije ili pojedince koji imaju sjedište ili prebivalište izvan Republike Hrvatske.

 

Zahtjevi za donaciju/sponzorstvo zaprimaju se tijekom cijele godine. Ako nam želite poslati zahtjev za donacijom/sponzorstvo, isti dostavite na obrascu koji je dostupan na našoj službenoj internetskoj stranici.

Ispunjen obrazac zahtjeva za donacijom/sponzorstvom poslati:

Ako niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte možete ga poslati:

  • na adresu: Bikarac d.o.o., Narodnog preporoda 1, 22000 Šibenik.

 

Ako se postupak doniranja provodi putem javnog natječaja, u istom će biti sadržane i upute za prijavitelje, koje će se zajedno s javnim natječajem objaviti na službenoj internetskoj stranici Društva. Trenutno nema otvorenog javnog natječaja za dodjelu donacija.

Donacije


# Dokument:
Zahtjev za donaciju/sponzorstvo
pdf | 221.87 KB
Objavljeno: admin
Pravilnik o donacijama i sponzorstvima
pdf | 264.87 KB
Objavljeno: 03.01.2024.
  TWITTER       FACEBOOK     Copyright © 2024   |   www.bikarac.hr   |   Sva prava pridržana   |   Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja